Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

a-Linka (telefonní linka)


Národní telefonní předvolby ČR

   Společnost ARISTOTEL, registrovaný virtuální telekomunikační operátor, poskytuje službu zřízení a provozování telefonních linek (a-Linka) prostřednictvím internetové konektivity. Každá a-Linka má vlastní účastnické telefonní číslo v národním devítimístném formátu a účet se zvoleným cenovým programem. Uživatelé mohou a-Linky používat se samostatnými VoIP telefonními přístroji nebo klasickými telefonními přístroji s VoIP adaptérem i ve spolupráci s IP pobočkovými ústřednami (např. námi dodávaný systém a-Integrál). Hlavní výhodou pro uživatele je nezávislost na pevných linkách operátorů, výrazné úspory paušálních poplatků i hovorného a snadná implementace nových nadstavbových funkcionalit. Naše a-Linky umožňují ve spolupráci s vhodnými VoIP telefonními přístroji uskutečňovat i videohovory. Hlasové hovory i videohovory mezi a-Linkami a linkami smluvních operátorů jsou zdarma.

Hlavní vlastnosti a-Linky

Webové editační rozhraní a-Linky
 • plnohodnotná telefonní služba
 • ke své činnosti využívá internetovou konektivitu
 • lze ji využít k volání na pevné, VoIP i mobilní linky v ČR i zahraničí
 • má vlastní účastnické číslo, na které se lze dovolat ze všech sítí
 • zobrazení telefonního čísla volanému účastníkovi
 • hlasový záznamník s přeposláním vzkazu na e-mailovou adresu
 • echotest - kontrola správné funkce hlasové služby
 • v případě aktivace kreditu hlasová informace o jeho výši
 • lze využít přístup z webu k přehledu a ovládání jejích funkcí:

 •    - osobní adresář kontaktů
     - ovládání hlasové schránky
     - posílání SMS do mobilních sítí
     - uživatelská změna parametrů služby, např. přesměrování příchozích volání
     - přehled volání (aktuální i s historií) včetně možnosti filtrování hovorů a exportu do *.csv

  Technická specifikace

     Pro zajištění kvality hlasové služby VoIP je nutné dodržet následující podmínky, nejlépe s využitím prioritizace hlasových a signalizačních paketů pomocí QoS pro každou a-Linku:
 • průměrné jednocestné zpoždění paketu: max 100 ms - průměrná doba doručení paketu
 • jitter: max 80 ms - absolutní hodnota časové odchylky reálného doručení paketu od času očekávaného doručení paketu
 • ztrátovost paketů: max 0,2% - procentuální poměr ztracených paketů ke všem odeslaným paketům


 •    Pro VoIP se používá nejčastěji 20 ms obsahu hlasu v jednom RTP paketu, tj. 50 paketů za sekundu (50 pps) v každém směru neboli jeden RTP paket každých 20 ms v každém směru. Minimální symetrická rychlost internetové konektivity pro každou a-Linku je potom dána použitým kodekem:

  Kodek G.711 (hovor i fax):
 • velikost paketu na IP vrstvě = kodek + RTP + UDP + IP = 160+12+8+20 = 200 B
 • rychlost na IP vrstvě v každém směru = 200 B * 8 b * 50 pps = 80 kbps

 • Kvalita hovoru je srovnatelná s ISDN linkou.

  Kodek G.729 (hovor):
 • velikost paketu na IP vrstvě = kodek + RTP + UDP + IP = 20+12+8+20 = 60 B
 • rychlost na IP vrstvě v každém směru = 60 B * 8 b * 50 pps = 24 kbps


 • Kodek H.264 (video):
 • rychlost na IP vrstvě v každém směru: 32 - 1024 kbps (doporučeno od 192 kbps výš)


 • Ceník

     Ceny aktivace a provozu a-Linky jsou uvedeny v Ceníku.