Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

Řešení a-Integrál pro více lokalit


   Společnosti nebo instituce sídlící ve více lokalitách (včetně zahraničních) mohou využít unikátních vlastností řešení a-Integrál nejefektivněji. Vzájemné propojení lokálních sítí s datovými i hlasovými službami kdekoli v České republice nebo i v zahraničí do jediného systému umožňuje bezplatnou telefonní i videotelefonní komunikaci, vzdálený dohled, řízení aplikací a zjednodušené sdílení datových souborů včetně zabezpečené komunikace. Přitom jsou zachovány všechny funkcionality jednotlivých lokálních systémů. Vysoká ekonomická efektivnost je dána zejména telefonním stykem mezi všemi lokalitami zdarma (viz Případové studie). Součástí nabízeného řešení může být i zajišťování hlasových služeb, internetové konektivity a provozní podpory naší společností.

Popis řešení

   Řešení vychází ze spolupráce jednotlivých systémů a-Integrál v různých lokalitách využitím internetu a vhodného naprogramování zařízení QUADRO jako datových prvků s výbavou pro vytvoření zabezpečených virtuálních privátních sítí (např. VPN IPSec). Každé datové zařízení (počítač, server, tiskárna, scaner) v sítích jednotlivých lokalit je pak zpřístupněno ostatním tak, jako by se jednalo o jedinou LAN síť. Stejně tak i hlasová spojení, případně videohovory mezi pobočkovými telefony z jednotlivých lokalit jsou nezávislé na poskytování služeb telekomunikačními operátory. Výhody takového řešení jsou především v úspoře investičních i provozních nákladů a v možnosti výměny šifrovaných dat.
Schema více lokalit

Ceník

   Ceny řešení a-Integrál jsou uvedeny v Ceníku.