Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

Reklamační řád


   Reklamační řád upravuje postup Objednatele při uplatňování nároků vyplývajících z případných vad služeb, činností, zařízení nebo jejich cen, poskytnutých mu společností ARISTOTEL, a.s. na základě uzavřené Smlouvy a způsob řešení reklamací.

Definuje následující pojmy, lhůty a postupy:

  • rozsah odpovědnosti Poskytovatele
  • obsah, forma a účinky reklamace
  • lhůty pro uplatňování reklamací
  • postup a lhůty pro vyřizování reklamací
  • Reklamační řád

    Reklamační řád - dokument PDF ke stažení