Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

Hlasové schránky


   Každá a-Linka umožňuje webovým přístupem ve svém nastavení konfigurovat podmíněné přesměrování hovorů na e-mailovou adresu, kam je zasílán vzkaz ve formě přílohy typu WAV. Libovolná e-mailová adresa s dostatečnou kapacitou paměti pak slouží uživateli jako hlasová schránka pro ukládání přijatých telefonních vzkazů. Vzkaz je možno zvukově přehrát běžnými prostředky v počítači, eventuelně s ním dále zacházet jako se souborem (archivovat, kopírovat, vymazat).

Popis služby

Webové rozhraní hlasové schránky
   Přístup z webového rozhraní a-Linky dovoluje nastavit e-mailovou adresu, zapínat a vypínat funkci schránky, nastavit typ přesměrování okamžitého, při obsazení nebo při nepřijetí volání a nedostupnosti. Rovněž typ přesměrování lze vypnout a zapnout do hlasové schránky nebo na jiné účastnické číslo. Z telefonního přístroje lze po volbě příslušného kódu namluvit vlastní uvítání pro hlasovou schránku. V módu nahrávky je uživatel veden automatickým hlasovým konverzantem, který mu usnadní realizaci této funkce. Součástí informace v e-mailu je i datum a čas vzniku zprávy, identifikace volaného čísla, tedy zdroje hlasové zprávy a je-li k dispozici, pak i identifikace volajícího účastnického čísla. V praxi lze tedy snadno rozlišit jednotlivé cíle příchozích volání, i když jsou přesměrovány na stejnou e-mailovou adresu.

Ceník

   Ceny aktivace a provozu hlasových schránek jsou uvedeny v Ceníku.