*
VoIP videotelefonie
Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

Faxové schránky


Popis služby

Faxová schránka
   Vybranou a-Linku lze vyhradit pouze pro faxová volání. Tato linka pak neobsluhuje hlasovou službou telefonní přístroj nebo ústřednu, ale je využívána jako faxmailový prostředek pro přijetí a zpracování faxů. To je zásadní rozdíl proti klasickému řešení s faksimilním zařízením a integrovaným nebo připojeným telefonem. Přijatý fax je automaticky převeden na soubor typu PDF a bezprostředně zaslán v příloze na předprogramovanou e-mailovou adresu uživatele. V počítači pak s tímto souborem může být dále nakládáno jako s datovým dokumentem dle potřeb uživatele (archivace, tisk, výmaz). Uvedená aplikace neřeší funkci odesílání faxů. Uživatel uhradí jednorázovou aktivaci služby Faxová schránka a dále roční paušál za používání.

   Pro odesílání faxů lze využít rozšíření aktivované Faxové schránky popsané v předchozím odstavci o tiskový ovladač (driver), který po instalaci do počítače umožní dokument vytvořený v systému Windows "vytisknout" (odeslat) prostřednictvím datového připojení k internetu jako fax na vložené účastnické číslo příjemce. Potvrzení o úspěšnosti odeslání faxu je zasláno na zvolenou e-mailovou adresu odesilatele. Odkaz ke stažení ovladače kompatibilního se systémem WINDOWS 7 je předán individuálně poskytovatelem uživateli včetně přihlašovacích údajů k jednorázové aktivaci. Uživatel při aktivaci dále vloží sjednané účastnické číslo a svou e-mailovou adresu příslušné faxmailové schránky. Následně uživatel uhradí jednorázový aktivační poplatek, dále hradí měsíční paušál a odchozí faxový přenos dle příslušného tarifu.

Ceník

   Ceny aktivace a provozu faxových schránek jsou uvedeny v Ceníku.