Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

Datové služby


Popis služby

Optika
   Společnost ARISTOTEL nabízí svým zákazníkům - podnikatelům - datové služby přístupu k internetu a pronájem datových okruhů v pevném místě. Neposkytuje mobilní služby přístupu k internetu. Použité technologie (metalické, optické, bezdrátové) jsou implementovány po dohodě s uživatelem a dle konkrétních možností v místě instalace. Parametry služby jsou definovány v Rámcové smlouvě a prováděcí dohodě uzavřené s uživatelem, jejichž příklad je uveden v sekci Zákaznická podpora - Obchodní podmínky.

   ARISTOTEL nabízí datové služby s garantovanou přenosovou rychlostí, v praxi to znamená, že inzerovaná rychlost je rovna rychlosti maximální, minimální i běžně dostupné, bez odchylek. Služby s negarantovanou přenosovou rychlostí nabízeny nejsou. Dostupnost služby - SLA je definována v prováděcí dohodě. Zde jsou při nedodržení rychlosti a výpadcích uvedeny procentní sazby pro výpočet výše smluvních pokut z měsíční ceny, na které má uživatel v prokázaných případech nárok. Případné nedodržení smluvních parametrů má uživatel právo reklamovat postupem dle Reklamačního řádu uvedeného rovněž v sekci Zákaznická podpora.

   Cena poskytovaných služeb v jednorázové aktivaci i provozu v pravidelných měsíčních platbách je součástí prováděcí dohody. Je závislá nejen na použité technologii, ale i na podpůrném technickém vybavení a dalších parametrech (veřejné IP adresy, dohled), nutných pro provoz služby.

Ceník

   V současné době nabízíme poskytování datových služeb v následujících technologiích s garantovanými přenosovými rychlostmi a orientačních cenách:

Technologie (1 veřejná IP adresa, 1 port, s dálkovým dohledem) Přenosová rychlost Měsíční cena
Optická nebo metalická přípojka 100/100 Mbps 8000 Kč bez DPH
Fixed Wireless Access (FWA) přípojka 100/100 Mbps 9000 Kč bez DPH