Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

Zákaznická podpora


Případová studie

Požadavky zákazníka

   Modernizovat jeho pobočkovou telefonní a počítačovou síť po stěhování firmy s využitím internetové telefonie a integrace datových a hlasových služeb při zachování vysoké spolehlivosti; snížit provozní náklady na telekomunikační spojení; ušetřit náklady na spojovatelku v recepci automatickým směrováním příchozích hovorů na nejčastěji volaná oddělení firmy.

Předchozí stav

   Obchodní firma má 15 zaměstnanců vybavených počítači zapojenými do lokální sítě a starší klasickou pobočkovou telefonní ústřednu s analogovými telefony. Manažer firmy a 5 obchodníků jsou vybaveni mobilními telefony a notebooky a musí být telefonicky dostupní od stacionárních pracovníků bez firemních mobilních telefonů. Dále firma dosud využívá fax. K internetu je připojena okruhem s rychlostí 4 Mb/s v obou směrech a pro hlasový provoz využívá 4 pevné linky. Odchozí telefonní provoz pracovníků včetně mobilních telefonů do telekomunikačních sítí je cca 4000 minut měsíčně, z toho průměrně 10% v rámci firmy, 25% do sítí pevných linek v ČR, 15% do zahraničí, 36% do mobilních sítí v ČR a 14% z mobilních telefonů do ČR. Firma předpokládá během dvou let postupný nárůst pracovníků na cca dvojnásobek. Manažer firmy požaduje zachovat možnost práce z domova včetně telefonního styku na účet firmy.

Popis řešení

   Zákazníkovi byl dodán systém a-Integrál konfigurovaný pro až 18 IP a 16 analogových pobočkových linek, IP/GSM brána pro zlevnění provozu do mobilních sítí a bezšňůrový VoIP/DECT telefon připojený přes samostatný VDSL internet v bytě manažera jako vzdálená pobočka systému. Tím bylo možné snížit i provozní náklady zrušením pevné linky v bytě manažera. Rychlost internetové konektivity ve firmě byla za stejnou cenu zvýšena na 10 Mb/s. Počet čtyř pevných linek se přeměnou snížil na jednu ISDN2 přípojku, což samo o sobě znamenalo snížení paušálních měsíčních nákladů na méně než třetinu. Zákazníkovi byla nabídnuta varianta využít u ISDN2 přípojky možnost provolby se směrováním příchozích hovorů dle voleného čísla přímo až na deset různých pobočkových telefonů nebo využít funkcionalitu automatická spojovatelka s hlasovým naváděním pro spojování příchozích volání na vybraná oddělení (obchodní, fakturace, servis a další) včetně automatického rozpoznání a směrování příchozích faxových volání. Zákazník se rozhodl pro druhou variantu. Na základě jeho požadavku mu byla zachována stávající čtyři účastnická telefonní čísla jako MSN na ISDN2 lince. ISDN2 přípojka je nyní využívána pro příchozí provoz a obousměrně pro fax, současně je i zálohou pro volání při eventuelním výpadku internetu. Odchozí hlasový provoz do pevných sítí a zahraničních mobilních sítí je automaticky směrován levnou cestou přes dvě a-Linky, volání do mobilních sítí v ČR přes IP/GSM bránu. V případě budoucího požadavku zákazníka po zrušení faxového provozu je možné přenést účastnická čísla ISDN2 přípojky rovněž na a-Linky. Systém umožňuje řadu funkcionalit včetně dálkové konfigurace a provozní podpory, videotelefonie a dalších, popsaných v části a-Integrál. Výsledkem je pořízení zcela nového řešení s mnoha komfortními funkcionalitami dříve nedosažitelnými a navíc s výraznou úsporou měsíčních nákladů na volání.

Případová studie 1