Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

a-Integrál pro firmy a úřady


řešení a-Integrál

   a-Integrál jsme nazvali naše profesionální řešení integrující datové a hlasové služby s využitím internetu a klasických pevných a mobilních telefonních linek. Toto řešení podporuje nové formy komunikace a vhodně kombinuje cenově efektivní internetové volání s provozní spolehlivostí zvýšenou zálohováním pomocí klasické telefonie. Slouží jak pro vnitrofiremní komunikaci mezi počítači a dalšími IT zařízeními, klasickými i VoIP telefony, tak i pro optimalizované spojení s externími uživateli a partnery na datových a telefonních sítích. Systém obsahuje určité prvky datové sítě (router, firewall, DHCP server a klient, SIP server, NTP server a klient, VPN...) a pobočkovou ústřednu s paketovým přepojováním v jediném inteligentním zařízení. Má řadu dalších funkcionalit, některé z nich jsou popsány v části Speciální aplikace. Součástí námi nabízeného řešení může být i zajišťování hlasových služeb, internetové konektivity a provozní podpory naší společností.

Popis řešení a-Integrál

zařízení QUADRO2x, 4x a 16x
   Základem řešení a-Integrál je několik typů produktu QUADRO americké firmy EPYGI. Všechna zařízení využívají princip tzv. kvadrokonektivity, tedy připojení k portům WAN (internet), LAN (místní síť), PSTN (telefonní linky nebo ISDN přípojky operátorů) a FXS (klasické analogové telefonní přístroje, faxy a modemy). Jednotlivá zařízení se liší hardwarovou výbavou z hlediska počtu portů externích telefonních linek FXO (1 až 4) nebo ISDN2 (1 až 3) a portů FXS (2, 4 nebo 16). Počet externích VoIP účtů (linek) není omezen, VoIP pobočky jsou dány typem zařízení, jejich základní počet lze rozšířit po dokoupení tzv. softwarového klíče (8 až 62). K dispozici je i zařízení vybavené rozhraním E1/T1 s možností až 192 VoIP poboček. Dalšího potřebného zvýšení kapacity lze dosáhnout stohováním jednotlivých zařízení QUADRO lokálně nebo i vzdáleně pomocí internetové konektivity.

   Inteligence systému je dána jeho naprogramováním. Zařízení disponuje vysokým počtem sofistikovaných programovatelných funkcí a parametrů pro zařízení QUADROdatové i hlasové služby a jejich kombinací lze vytvořit pro každého uživatele originální konfiguraci dokonale přizpůsobenou jeho potřebám i přáním. Firmware zařízení lze snadno upgradovat, čehož výrobce využívá k průběžnému zlepšování a doplňování funkcí a vlastností odpovídajících současnému světovému trendu (např. plug-in spolupráce zařízení s nejnovějšími telefony světových výrobců SNOM, Aastra, Polycom, aplikace kodeku H.264 a H.263 pro videotelefonii a další). Příklady využití řešení a-Integrál jsou uvedeny v části Případové studie.

síť QUADRO16x

   Ze schematického obrázku napravo je zřejmý základ řešení a-Integrál. Za zmínku stojí některé další funkce, zvyšující využití a komfort pro uživatele:
 • Výrobce Epygi nabízí pro svá zařízení QUADRO celosvětově dostupný robustní SIP server umožňující spojení mezi všemi pobočkovými linkami (VoIP i FXS) volbou jejich přiděleného unikátního účastnického čísla. Toto volání sice nemůže přestoupit do veřejné telekomunikační sítě, ale dává možnost hovorů zdarma mezi libovolnými pobočkami uživatelů zařízení QUADRO v celosvětové komunitě .
 • IP pobočka i vzdálená pobočka řešení a-Integrál může využívat spolu s vhodným telefonním přístrojem i službu videotelefonie.
 • Každá pobočka zařízení QUADRO má k dispozici hlasovou schránku sdílející zabudovanou paměť zařízení. Nahrané zprávy lze vyslechnout volbou přístupového kódu z pobočky nebo mohou být zaslány na e-mailovou adresu jako příloha ve zvukovém formátu WAV.
 • V systému lze určit pobočkovou linku, na kterou jsou směrována příchozí faxová volání. Obsah faxu je převeden na obrázek formátu TIFF a přeposlán na zvolenou e-mailovou adresu do počítače, kde může být archivován, editován, vytištěn či vymazán.
 • V datové oblasti QUADRO pracuje jako router a firewall s možností filtrování provozu včetně překladu portů. Z jediné veřejné adresy WAN portu lze pak bezkonfliktně řídit, ovládat a komunikovat s řadou zařízení v LAN síti.
 • DHCP klient a server v zařízení QUADRO umožňuje převzít IP adresu na WAN portu i přidělit IP adresu z povoleného rozsahu zařízením v LAN síti. Dovoluje rozdělit potřebnou část IP adres v LAN síti na pevně přidělené nebo DHCP server a klienta na obou portech vypnout.
 • QUADRO obsahuje NTP klienta i server, takže může přebírat informaci o datumu a přesném čase příslušného časového pásma ze zvoleného serveru na internetu a předávat ji všem zařízením v LAN síti (např. pro zobrazení na displeji telefonů).
 • Podrobnější informace lze získat z prospektu v Technické specifikaci nebo dotazem u nás. Spojení na naši společnost naleznete v části Kontakt.

  Technická specifikace

  QUADRO16xi
  QUADRO16xi - specifikace v anglickém jazyce
   dokument ke stažení

  Ceník

     Ceny řešení a-Integrál jsou uvedeny v Ceníku.