Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

Ceník dodávek a instalací zákaznických systémů


CENÍK ZÁKAZNICKÉHO ŘEŠENÍ a-Integrál
Základní řešení
Zařízení Připojení Jmenovitá kapacita Maximální kapacita Cena1)
FXO/ISDN2 FXS VoIP FXS VoIP Kč bez DPH
Quadro2x/2xi 1/1 2 6 2 8 21 990
Quadro2x/2xi + sw klíč 1/1 2 10 2 16 26 190
pobočka VoIP nebo SIP účet  -       1 180
Quadro16x/16xi 4/3 16 4 16 18 61 990
Quadro16x/16xi + sw klíč 4/3 16 20 16 34 80 390
Quadro16x/16xi + 2sw klíče 4/3 16 36 16 50 97 190
pobočka VoIP nebo SIP účet  -       1 180
QuadroM32x E1 2 20 2 32 102 690
QuadroM32x + sw klíč(32) E1 2 40 2 64 136 290
QuadroM32x + sw klíč(64) E1 2 72 2 96 154 590
QuadroM32x + sw klíče(32 +64) E1 2 104 2 128 188 190
QuadroM32x + sw klíče(64+64) E1 2 136 2 160 206 490
QuadroM32x + sw klíč(32)+2sw klíče(64) E1 2 168 2 192 240 090
Ceny za objednané činnosti
Činnost     Cena2) Kč/hod. bez DPH
Dálkové nastavování a programování   900
Konfigurace na pracovišti Objednatele   1 200
Montážní práce     650
Poradenství     900
Audit při dodávce řešení a-Integrál     zdarma

1) Cena zahrnuje zařízení,  nastavení základní dohodnuté konfigurace, ověření funkčnosti a související poradenské činnosti. Nezahrnuje dopravu, montáž, instalační materiál a nastavování přídavných funkcionalit (např. VPN, hlasový konverzant, vzdálené přípojky apod.). Shodné ceny jako pro zařízení s FXO platí pro zařízení typu "i" s ISDN2 (např. QUADRO2x, QUADRO2xi).

2) Cena nezahrnuje náklady na materiál, dopravu a subdodávky. Minimálně se účtuje půlhodina práce.

Ceny zařízení jsou závislé na vývoji kurzu Kč/USD a cenách dodavatele.