Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

Speciální aplikace


   Základní řešení a-Integrál lze obohatit řadou doplňkových funkcí, které zvyšují uživateli komfort a přinášejí další úspory provozních nákladů. V tomto oddíle jsou uvedeny nejčastěji požadované a provozně ověřené aplikace. S rozvojem hardwarových i softwarových prostředků bude počet těchto aplikací narůstat. Integrací datových, hlasových a obrazových aplikací lze vytvářet i individuální zákaznické funkcionality pro jednotlivé uživatele i komunity.

vzdálená přípojkavzdálená přípojka

Vzdálená přípojka
   VoIP telefonní přístroj na vzdáleném pracovišti nebo v bytě manažera společnosti může tvořit pomocí širokopásmové internetové přípojky detašovanou pobočkovou linku systému a-Integrál ve firmě a sdílet všechny funkcionality včetně směrování příchozích hovorů i odchozích interních volání zdarma. Využitím tzv. negeografických účastnických čísel začínajících trojčíslím 910 a přivedených do systému lze volat ze vzdálených přípojek v libovolném regionu České republiky i do veřejné telefonní sítě s využitím všech funkčních i ekonomických výhod řešení a-Integrál. Vhodným naprogramováním systému lze zvolit, zda pobočková linka ve firmě se má přihlášením vzdálené pobočky deaktivovat nebo zda mají být k dispozici pro uskutečňování hovorů obě. Službu vzdálené přípojky lze aplikovat kdekoli na světě, kde je k dispozici širokopásmový internet.

automatická spojovatelkaautomatická spojovatelka

Automatická spojovatelka
   Pro systém a-Integrál lze připravit a naprogramovat hlasový konverzant, který při příchozím volání představí volajícímu společnost a nabídne předání spojení na požadované pracovníky firmy pomocí tónové volby. Hlasového průvodce lze jednoduše namluvit z telefonního přístroje připojeného k systému v pobočkové síti i dálkově. Systém rozezná příchozí faxové volání a automaticky ho nasměruje na pobočku s připojeným faksimilním přístrojem. Pokud volající nereaguje na žádnou nabídku, je následně přepojen na předem naprogramovanou pobočku pro obecné odbavení hovorů.

výhodné volání do mobilních sítívýhodné volání do mobilních sítí

GSM brána
   Aplikace je analogií k obdobně využívaným GSM branám u klasických pobočkových ústředen, pracuje však v datové oblasti a proto nespotřebovává žádný fyzický telefonní port ústředny. Směrování odchozího provozu mezi vlastním zařízením a přidanou IP/GSM bránou je zajišťováno softwarem systému dle volených účastnických čísel a může být měněno podle vývoje mobilních tarifů jednotlivých operátorů případným využitím více SIM karet i více bran. Služba nadstandartně zlevňuje volání do mobilních sítí z pobočkových linek, představuje další záložní směr pro hlasové služby, je využitelná i pro vzdálené přípojky a může být vhodným řešením i pro zaměstnance bez služebních mobilních telefonů.

Ceník

   Ceny speciálních aplikací jsou uvedeny v Ceníku.