Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

Poradenství


Funkcionality pro malé firmy

   Dnešní technologie umožňují, aby i menší společnost měla své prostředky pro komunikaci se zákazníky a obchodními partnery na úrovni velkých korporací. Naše dlouholeté zkušenosti ukazují, že v praxi tomu tak většinou není a přitom firma za zařízení a služby vydává často mnohem více finančních prostředků, než je potřebné. Chcete-li optimalizovat své telekomunikační a informační služby, nabízíme Vám naše následující služby:

Poradenské služby

   Na základě analýzy údajů o používaných zařízeních, připojení do veřejných sítí, směrování a objemech provozu a využívaných hlasových a datových službách a po poradě o Vašich potřebách, navrhneme Vám optimální řešení založené na kombinaci klasických a internetových technologií, provedeme odhad jednorázových a provozních nákladů a vyčíslíme dosažitelné úspory oproti stávajícímu stavu.

Projekt komplexního řešení

   Prováděcí projekt, který pro Vás zpracujeme, zahrnuje analýzu Vašich stávajících a budoucích potřeb, technickou specifikaci navrhovaného řešení interní sítě a přístupu do veřejných sítí, stanovisko k využitelnosti Vašich stávajících zařízení, rozpočet investice, nabídku provozní podpory a další podklady v dohodnutém rozsahu k Vašemu optimálnímu využívání všech potřebných hlasových a datových služeb. V případě následné realizace dodávky zařízení a služeb naší společností je zpracování projektu ZDARMA.

Monitorování sítě

Ilustrační foto
   Byly doby, kdy správce počítačové sítě mohl zodpovědně prohlásit, že zná, co se děje v jeho svěřené síti. Dnes jsou po provedené analýze mnohdy samotní administrátoři sítí překvapeni, co vše skrytě ovlivňuje provoz. Snížená dostupnost, pomalá odezva kritických aplikací (podnikové systémy, VoIP), napadení sítě zvenku i zevnitř, to jsou jen některé nepříjemnosti a hrozby, které mohou způsobit finanční škody, poškození dobrého jména společnosti a nespokojenost nebo ztrátu zákazníků. Klíčem pro úspěšné fungování společnosti je spolehlivá a dobře zabezpečená počítačová síť. Pomocí monitorování sítě lze nepříznivým situacím úspěšně předcházet. Dnešní technologie umožňují v reálném čase poskytovat detailní statistiky o síťovém provozu, které jsou klíčové pro efektivní správu a účinné zabezpečení počítačových sítí. Řešení je schopné pomocí sond zaznamenat v reálném čase každý paket i na linkách s propustností 10Gbps, obsahuje kolektory pro uložení, zobrazení a analýzy síťových statistik. Jedná se o mobilní zařízení, které lze umístit do libovolného bodu v síti a které umožňuje:
 • detailně monitorovat síťový provoz v reálném čase
 • dohlížet na využití Internetu
 • porovnat bezpečnostní politiky se skutečným provozem v síti
 • zvýšit bezpečnost sítě odhalením vnějších i vnitřních útoků
 • získat relevantní informace pro nasazení nových služeb (např. VoIP)
 • určit kritická místa sítě a optimalizovat její infrastrukturu
 • získat informace typu kdo komunikoval s kým, kdy, kolik se přeneslo dat, pomocí které služby atd.
 • předcházet výpadkům a zahlcením sítě
 • efektivně dohlížet na síť a zjednodušit její správu pro administrátory
 • sledovat aktivity uživatelů i aplikací (služeb)


 •    Řešení lze zakoupit do vlastnictví společnosti a využívat trvale nebo si jej pronajmout na určitou dobu (zpravidla 14 dní) a následně obdržet statistiky, analýzy, vyhodnocení a naše doporučení.

  Ceník

     Ceny poradenských služeb a dalších aktivit jsou uvedeny v Ceníku.

  Murphyho zákon: "Poradci jsou tajuplní lidé, kteří z Vás tahají rozumy, aby Vám měli co poradit."