Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

Řešení hlasových služeb bez pobočkové ústředny


   Menší společnosti, zájmová sdružení a další subjekty, které se rozhodly neinvestovat prostředky do vlastního systému a přesto chtějí využívat výhod řízené internetové telefonie, mohou aplikovat řešení založené na připojení jednotlivých VoIP telefonních přístrojů virtuální linkou vedenou veřejným internetem k veřejné telefonní ústředně. Tato ústředna zprostředkovává komunikaci (obvykle bezplatnou) mezi těmito linkami i přestup s výhodnými cenami za hovory do klasické telefonní sítě. Vlastnosti a funkcionality uvedeného řešení jsou popsány v oddíle a-Linka. Toto řešení umožňuje uživateli v případě jeho zájmu pozdější přechod na plnohodnotné řešení a-Integrál. Součástí nabízeného řešení je poskytování hlasových služeb.

Popis řešení

Řešení bez pobočkové ústředny
   Podmínkou pro toto řešení je využití širokopásmového internetového připojení, pořízení vhodných hardwarových nebo softwarových IP telefonů a objednání VoIP účtů, např. a-Linek. Uživatel obdrží registrační údaje k a-Linkám a může je začít využívat. Zpoplatnění a-Linek a hovorného se řídí dohodou s uživatelem formou předplatného a kreditu (prepaid) nebo na základě smlouvy měsíční fakturací (postpaid).

Ceník

   Ceny řešení jsou uvedeny v Ceníku.